Relining

Ingen rivning eller grävning – Inga ingrepp i källare, gräsmatta, plattsättning, mur och liknande – Inget rivningsdamm eller bullerproblem – Inredning, väggar och golv i bad och kök lämnas orörda – De boende behöver inte flytta ut under arbetet – Hantverkarna är inne i lägenheten endast några dagar – Mycket billigare än traditionellt stambyte – Bra för miljön, minimal avfallshantering – Likvärdig funktion och samma hållbarhet som nya rör

Relining

Rörförnyelse, som ofta kallas relining, är inte något nytt. Denna metod används på 35 miljoner meter nedgrävda rör runtom i världen. Det är nästan ett varv runt jorden. De rör som blev förnyade för 30 år sedan fungerar lika bra idag. De sista åren har rörförnying inne i byggnader haft en kraftig ökning. Principen är densamma som under mark, men mycket har hänt sedan 70-talet. Kompetensen både hos både beställare och utförare har ökat, miljökraven har skärpts och dokumentationskraven är högre. Fokus är idag på väg från produkt mot metod

Hur fungerar rörförnying?

  • Den första åtgärden är TV-inspektion för att utvärdera rörsystemets tillstånd och kontrollera åtkomligheten för rörförnying.
  • Invändig spolning och filmning av rören. Filmerna levereras med en rapport över rörens tillstånd. Boende i berörd lägenhet blir utan vatten i en dag eller under den tid detta pågår. Rensning av rören genomförs med högtrycksspolning.
  • Om det är aktuellt med rörförnying så sluter vi avtal om detta i enlighet med gällande lagar, regler och branchstandard. Ofta används AB04 eller ABT06.
  • Därefter genomförs ett möte där de boende får information om hur arbetet går till och hur de blir berörda. Informationsblad delas ut i god tid innan arbetet påbörjas.
  • När vi genomför förnying av rören under källare (samlingsledningar/servisledningar) och invändigt i vertikala stammar, blir de boende normalt utan vatten i en dag. Vatten och avlopp kan oftast kopplas på igen samma dag.
  • Övergången mellan vertikala stammar och grenrör in i lägenhet förstärks med foder, ofta kallat en ”hatt”. Detta kräver ytterligare en dag utan vatten och avlopp, men systemet kommer vara igång igen samma dag.
  • Rörsträckan från vertikala stammar vidare in till WC/badrum och kök kräver ännu en dag utan vatten och avlopp, men även här skall det som regel åter vara i funktion samma dag.
  • Till slut levereras dokumentation och avtalsgaranti. Detta innehåller en videodokumentation av den invändiga rörföryingen, och en beskrivning av de metoder och produkter som använts samt rekommenderade framtida underhålls metoder för de rörförnyade rören.