Byta avloppsledningar

Är något av det mest omfattande arbete som görs i en fastighet, och det finns flera orsaker till att rörförnying måste göras. För stammar och grenrör kan det vara materialets kvalitet, normalt åldrande eller rörelser i fundament och anläggningsverksamhet som påverkat rören. Även upprepad öppning av täta rör med spolning eller kemisk avloppsrensare påverkar rörens livslängd. För ledningar i fastighet, hus eller gräsmatta och ända ut till det kommunala rörnätet är orsaken oftast materialsvaghet på grund av naturligt åldrande, tjälsprängning, anläggningsarbete som pågått ovan ledningarna eller rötter som växt och sprängt hål eller skapat sprickor. Vi samarbetar med rörläggare, maskinentreprenörer, högtrycksspecialister, och gärna med lokala entreprenörer som känner sin stad och som har höga krav på egen kvalitet!

Rengöring och rensning av rör

För att man ska kunna göra en TV-inspektion och få en uppfattning om ledningarnas kondition, eventuellt med efterföljande rörförnying, måste ledningarna rengöras invändigt. Detta görs med högtryckspolning. Det är en ganska enkel operation men kräver tillträde till fastighet, hus eller lägenhet. De boende blir endast berörda av att vattnet stängs av när rengöringen pågår. Det är viktigt att påpeka att rensning av ledningarna är en mer omfattande process. Då används olika utrustning beroende på orsakerna till problemen. Det kan vara rötter som skadat rören eller skarvar som glidit ifrån varandra för att nämna några. Rensning av ledningarna påbörjas när man bestämt sig för att förnya rören.  

Invändig TV-inspektion av rör

När rören är rengjorda och rensade på insidan kan TV-inspektionen genomföras (på alla rör eller stickprov). Vid TV-inspektionen ser man skador och ges möjlighet att beräkna längder, dimensioner o.s.v. Filmen används som underlag för val av rörförnyelsemetod och som dokumentation före och efter utförande.  

Rörförnying

  Vi kan förnya rör hela vägen från diskho i köket, från WV och golvbrunn i badrummet, genom hela huset, under huset och gräsmattan och visa det kommunala ledningsnätet vidare ut till kommunalt reningsverk. Rörförnying är inte en enskild metod, det finns ett flertal produkter och metoder för rörförnying och det är väldigt sällan vi kan påstå att en produkt är den bästa lösningen för hela rörledningsnätet. Ofta är vår rekommendation en kombination av olika produkter och ofta är dessutom ett traditionellt utbyte av rör den bästa och mest ekonomiska lösningen i delar av ledningsnätet.