Moment

Vi kan erbjuda metoder för relining med flexibeltfoder hela vägen från t.ex kök och bad till det kommunala reningsverket. Här följer en kort förklaring av de moment som ingår i vårt arbete med relining. Se bild längst ned på sidan för förklaring.

1. VA ANLÄGGNING / KOMMUNALA RÖR

Rörförnyelse av kommunala ledningar med flexibelt foder, förbindelsepunkter in till varje hus/boende/abonnent öppnas upp med fräsrobot.

2. Servisledningar /Samlingsledningar

Fastighetsägaren är normalt ansvarig för ledningar hela vägen till kommunala ledningar. Dessa ledningar förnyas med ett foder som är mättat med härdplast (resiner) på samma sätt som de kommunala rören, men med mindre dimensioner. Vi öppnar eventuella anslutande ledningar med invändig robot och gör sedan en grenförstärkning med en hattprofil i samma material.

3. Invändiga stående ledningar

Samt dagvattenledningar Invändiga stående ledningar och dagvattenledningar som går genom hela fastigheten förnyas också med ett foder som är mättat med härdplast (resiner). Grenrör till anslutande ledningar öppnas med robot och hattprofiler installeras.

4. Liggande ledningar

till WC, bad och kök   Från grenrör vidare in till WC, bad och kök förnyar vi ledningarna med ett epoximättat foder. Detta utförs efter att ledningarna rensats och slipats helt rena. Val av metod beror på vilket tillstånd rören är i, vad rören är gjorda av och hur tillgängligheten är. Utifrån det väljer vi den metod och ger det optimala resultatet.

5. Förbättring av golvbrunn

Vi slipar och rensar golvbrunnen innan vi applicerar en polyesterbeläggning i tre lager. Vattenlås borras ur och får en ny plugg. Vi kan även förbättra golvbrunnen med en ny insats/topp för senare förbättring av badrummet för att nå våtrumsnormen.